Mavi sularda Kariyer Fırsatı

GEREKLİ EVRAKLAR

Kurs Kaydı İçin Gerekli Evraklar

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi

2-Sabıka kaydı

3-Diploma aslı veyai fotokopisi (noter tastikli)

4-15 adet fotoğraf

5-Askerlik  terhis belgesi

6- İkametkah belgesi

7-GEMİADAMI SAĞLIK HEYETİ RAPORU ;(Not:kursa kayıt olduktan sonra istenilen evraktır.)